ADVOCATEN ARNOU & PARTNERS

 

Visie

De advocatuur is de laatste jaren ingrijpend veranderd. Tot vóór 25 jaar overheerste het eenmanskantoor, waar de advocaat probeerde het ganse recht te kennen en te beoefenen.
Toen de wetgeving in een steeds sneller tempo begon te wijzigen, werd dit onhoudbaar. In 2017 telde het Belgisch Staatsblad voor het eerst meer dan 100.000 bladzijden in één jaar. Geen enkele jurist kan nog het ganse recht beheersen.

Dit had ook gevolgen voor de advocatuur, waar elke advocaat verplicht is om zich te beperken tot een aantal rechtsdomeinen, en meerdere advocaten zich moeten verenigen, wanneer ze nog een groter stuk van het recht aan hun cliënteel willen aanbieden.
Een te grote specialisatie is niet altijd voordelig, nu er weinig problemen zijn die zich beperken tot één specifiek rechtsdomein.  Het is voor een advocaat nog altijd van belang om een brede basiskennis van het recht te hebben.

Binnen deze evolutie in de advocatuur wil ons kantoor een specifieke eigen plaats innemen.

Wij blijven vooreerst actief in een vrij brede waaier van rechtsdomeinen. Ieder van onze advocaten beheerst een vrij groot deel van het recht. Dit kan enkel mits een bijkomende inspanning van elke advocaat, maar wij vinden dit belangrijk. Daarom beschikt ons kantoor naast de gebruikelijke juridische databanken, ook nog zelf over een eigen grote rechtsbibliotheek, waarin bijna elk rechtsdomein vertegenwoordigd is. Daarnaast volgt ieder van onze advocaten jaarlijks de nodige bijscholing om up to date te blijven. Zo kan u zelfs met heel specialistische vragen bij ons terecht. Wij hebben de tools en de kennis om dit te onderzoeken en u daarbij te helpen.


Daarnaast hanteren wij ook een eigen aanpak van elke zaak. Wij zijn geen voorstander van een werkwijze waarbij de beheerder van een dossier dit slechts in grote lijnen volgt, en het concrete werk door een medewerker wordt verricht.  Bij ons doet elke advocaat nog het dossier volledig zelf, gaande van de raadpleging tot het opstellen van stukken en besluiten, het voeren van de briefwisseling en het pleiten van de zaak. Dit komt volgens ons zowel het persoonlijk contact tussen advocaat en cliënt, als de kwaliteit van de behandeling van het dossier ten goede.


Een dergelijke manier van werken kan enkel binnen een kantoor, dat niet te groot is. Daarom blijft het aantal advocaten in ons kantoor vrij beperkt. Wij denken dat wij u zo een goede service met een sterke persoonlijke toets kunnen leveren. Daar gaan wij voor.


Historiek

Het kantoor werd in 1981 opgericht te Zedelgem door advocaat Patrick Arnou, die toen juist met grote onderscheiding was afgestudeerd aan de KULeuven.
In 1989 werd Myriam Bonne onze professionele secretaresse, die tot op vandaag de administratieve kant van het kantoor verzorgt.
Advocaat Hilde Crevits versterkte in 1993 het kantoor. Zij bleef vennoot tot zij als minister niet langer kon optreden als advocaat.
Intussen kwam advocaat Annette Vermout vanaf 2002 de rangen versterken. In 2004 was het dan de beurt aan advocaat Maarten Willaert.

icoon