RECHTSDOMEINEN

Familie- en jeugdrecht

Familie-en jeugdrecht is één van de materies waar wij ons sterk hebben in gespecialiseerd. Wij komen heel frequent op de familie- en de jeugdrechtbank. Wij werken samen met heel wat notariskantoren.

Wij helpen u bij uw echtscheiding of het einde van uw relatie, problemen in verband met de verblijfsregeling van de kinderen, onderhoudsgeld, vereffening en verdeling, afstammingskwesties, naamsverandering, adopties,… Ook voor het opstellen van een regelingsakte echtscheiding onderlinge toestemming of samenlevingscontracten kunt u bij ons kantoor terecht voor een professionele aanpak.

Wij hebben niet alleen oog voor de juridische, maar ook voor de menselijke kant van uw zaak. Een goede aanpak in het begin, kan verhinderen dat u verzeild geraakt in oeverloze procedures.

Indien mogelijk, zijn wij zeker voorstander van bemiddeling, maar soms is een kordate aanpak vereist.

Uw advocaten 'Familie- en jeugdrecht'

Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon