ADVOCATEN ARNOU & PARTNERS

MAAK EEN AFSPRAAK

Annette Vermout
Advocaat

Dwarsstraat 8
8211 Aartrijke
050 334 978

a.vermout@advocatenarnou.be

OPLEIDING

 • - Lager : St. Lodewijkscollege Brugge – St. Andries
 • - Humanoria : latijn-wiskunde-wetenschappen : Lyceum Hemelsdaele Brugge
 • - Universiteit : licentiaat rechten : UGent

ERVARING

 • - Advocaat aan de balie te Brugge sinds 2000 (thans balie West-Vlaanderen)
 • - Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken
 • - Houder van het getuigschrift evaluatie menselijke schade

MATERIES

 • - Straf- en tuchtrecht
 • - Verkeer
  - Cassatie in strafzaken
 • - Aansprakelijkheid en schade
 • - Medisch recht
 • - (Mede-)eigendom en erfdienstbaarheden
 • - Bouwgeschillen
 • - Huur en pacht
 • - Koop- en andere contracten
 • - Handelsgeschillen
 • - Familie- en jeugdrecht
 • - Erfrecht en vermogensplanning
 • - Bewind

PERSONALIA

 • Geboren te Brugge op 11 mei 1975
 • Echtgenote van Dimitry Thomas (HR-manager Gedan BVBA)
 • Moeder van Lisa Thomas

Lid van Markant Zedelgem

 

 

Icoon