RECHTSDOMEINEN

Koop- en andere contracten

De basis van het maatschappelijke verkeer wordt gevormd door overeenkomsten die tussen mensen worden aangegaan.

Koop is waarschijnlijk één van de meest bekende overeenkomsten en ook één van de belangrijkste. Wij kopen iedere dag kleine dingen, maar ook heel belangrijke zaken zoals een auto of een woning.

Naast koop bestaat er nog een bijna oneindig aantal andere overeenkomsten, zoals lening, zaakwaarneming, lastgeving, borgtocht, … Een aantal hiervan hebben zich ontwikkeld tot eigen materies zoals huur of aanneming.

Een goede redactie van een overeenkomst is essentieel, en al te vaak betreurt men nadien dat men nagelaten heeft voorafgaandelijk deskundige hulp te vragen. Een kleine investering voor een goed juridisch advies kan later voor een grote besparing zorgen. Wij kunnen u daarvoor van dienst zijn.

Ook in het kader van gerechtelijke procedures omtrent de uitvoering van overeenkomsten, staan wij graag aan uw zijde.

 

Uw advocaten 'Koop- en andere contracten'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon