RECHTSDOMEINEN

Stedenbouw en omgeving

Een bijzondere tak van het administratief recht vormt de ruimtelijke ordening, die in de volksmond nog meestal als stedenbouw wordt betiteld. Deze rechtstak is recent in sterke mate opgegaan in het omgevingsrecht, dat ook andere verwante domeinen zoals leefmilieu en onroerend erfgoed omvat.

Wij beschikken hier zeker over de nodige expertise. Advocaat Patrick Arnou was gedurende 24 jaar bevoegd voor ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed in de gemeente Zedelgem. Hierdoor heeft hij een vrij unieke combinatie van juridische en praktische ervaring op dit vlak opgebouwd. Sindsdien blijft hij deze materies op de voet volgen.

Wij kunnen u dus niet alleen met kennis van zaken adviseren, maar hebben ook heel wat professionele contacten die nuttig kunnen zijn bij problemen in verband met deze rechtstakken. Ook voor procedures voor de Deputatie of voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen, staan wij u graag bij.

 

Uw advocaat 'Stedenbouw, omgeving, leefmilieu en onroerend erfgoed'

Patrick Arnou


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon