RECHTSDOMEINEN

Straf- en tuchtrecht


Veel uitleg over wat strafrecht is, hoeft waarschijnlijk niet. Iedereen weet dat wie een misdrijf begaat, daarvoor bestraft kan worden. Uiteraard kan u ook slachtoffer zijn van een misdrijf, en hierdoor schade lijden.

Ons kantoor legt zich sinds lang toe op het strafrecht. Advocaat Patrick Arnou is destijds gestart als assistent strafrecht aan de KU Leuven. Hij publiceert ook veel over strafrecht.

Wij bieden in het strafrecht een volledige waaier van bijstand aan, vertrekkend van de meest eenvoudige zaken tot erg gespecialiseerde dossiers.

Daarbij behandelen we ook alle domeinen van het strafrecht, van de meer gewone misdrijven (diefstal, valsheid, slagen en verwondingen, zedenfeiten, drugs,…) tot meer specifieke zaken, zoals fiscale en economische fraude, witwas, sociale inbreuken,…

Wij hebben ook ervaring bij het behandelen van zaken voor het Hof van Assisen, en komen ook tussen bij grensoverschrijdende strafzaken, met inbegrip van de problematiek van de uitlevering.

Strafrechtelijke verdediging is uiteraard belangrijk wanneer u verdacht wordt van een misdrijf. Het is van belang zo spoedig mogelijk bijstand te hebben van een advocaat. Wij staan u bij vanaf het eerste verhoor, en dit gedurende de volledige procedure, tot en met het Hof van Cassatie (zie verder).

Ook als benadeelde van het misdrijf hebt u alle belang bij een professionele bijstand om uw rechten zo goed mogelijk te beschermen, en uw schade maximaal vergoed te zien. Ook hiervoor is het van belang om ons zo vroeg mogelijk te raadplegen.

Het tuchtrecht laat toe om aan beoefenaars van bepaalde beroepsgroepen tuchtsancties op te leggen. Het heeft eigen regels, die soms zeer specialistisch kunnen zijn. Wij staan u daarin graag deskundig bij.

Uw advocaten 'Straf- en tuchtrecht'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon