RECHTSDOMEINEN

Mede-eigendommen en erfdienstbaarheden

Het zakenrecht is een traditionele maar belangrijke rechtstak. Het gaat hier over eigendom, vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, lichten en zichten, afstand van beplantingen, recht van uitweg, gemene muur…

Veel van deze problemen kunnen relaties tussen buren erg verzuren. In eerste instantie is het belangrijk om een juridisch correcte ontleding te maken van het geschil. Om kosten te besparen en de zaak niet volledig op de spits te drijven, kan een verzoeningsprocedure voor de Vrederechter aangewezen zijn.

Wij staan altijd open voor een eerste gesprek om u te gidsen bij het probleem. Blijkt verzoening onmogelijk, dan staan wij u deskundig bij.

Een relatief nieuwe tak van het zakenrecht is het appartementsrecht, dat de laatste jaren herhaaldelijk werd gewijzigd. Wij leveren bijstand aan mede-eigenaars en syndicus, ook voor de algemene vergadering en discussies over de gemeenschappelijke kosten.

Uw advocaten 'Mede-eigendom en erfdienstbaarheden'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon