ADVOCATEN ARNOU & PARTNERS

MAAK EEN AFSPRAAK

Patrick Arnou
Advocaat

Burg. Jos Lievensstraat 12
8210 Zedelgem

p.arnou@advocatenarnou.be

OPLEIDING

 • - Lager : St. Leoschool Zedelgem
 • - Humanoria : latijn-wiskunde : St. Lodewijkscollege Brugge
 • - Universiteit : licentiaat rechten : Kulak Kortrijk en KULeuven (grote onderscheiding)
 • - Kandidaat wijsbegeerte : Kulak Kortrijk (onderscheiding)
 • - Baccalaureus kerkelijk recht : KULeuven (onderscheiding)
 • - Assistent strafrecht KULeuven 1981 – 1988

ERVARING

 • - Advocaat aan de balie te Brugge sinds 1981 (thans balie West-Vlaanderen)
 • - Houder van het getuigschrift bijzondere opleiding cassatieprocedure in strafzaken
 • - Auteur van boeken en artikels in tijdschriften inzake strafrecht en verkeersrecht

MATERIES

 • - Straf- en tuchtrecht
 • - Cassatie in strafzaken
 • - Verkeer
 • - Aansprakelijkheid en schade
 • - Medisch recht
 • - Administratie en overheid
 • - Stedenbouw en omgeving
 • - Lokale belastingen
 • - (Mede-)eigendom en erfdienstbaarheden
 • - Bouwgeschillen
 • - Koop- en andere contracten
 • - Handelsgeschillen

PERSONALIA

 • Voorzitter Kerkfabriek St. Laurentius Zedelgem
 • Geboren te  Varsenare op 1 februari 1958
 • Echtgenoot van Nadine Osselaere (tandarts)
 • Vader van Jinmin Arnou (advocaat)
 • Bestuurslid Heemkundige Kring Zedelgem en auteur van geschiedkundige bijdragen.
 • Gewezen reserve-officier
Icoon