RECHTSDOMEINEN

Bouwgeschillen

Bij het bouwen van een woning komen vele actoren tussen, zoals de bouwheer, de architect, de hoofd- en onderaannemers en de veiligheidscoördinator.

Allerlei problemen kunnen daarbij opduiken, zoals een gebrekkige uitvoering of geldproblemen bij de bouwheer. Belangrijk is dat heel wat problemen binnen een korte termijn moeten worden aangebracht. Kort op de bal spelen, is hier een absolute must.

Wij bekijken het bouwgeschil nooit alleen vanuit juridische hoek, maar hebben doorheen de jaren toch ook heel wat ervaring opgedaan bij het inschatten van de technische kant van het probleem. Dit is een meerwaarde, nu bouwzaken meestal gepaard gaan met een deskundigenonderzoek.

De verdediging van bouwheer, aannemer of architect vergt een gedifferentieerde aanpak. Voor de bouwheer zijn timing en een goede uitvoering zeer belangrijk. Een aannemer die goed werk levert, moet tijdig en correct worden betaald. Ook de architect wordt zeker niet vergeten, want hij wordt steeds meer in rechte aangesproken.

Wij komen ook tussen in speciale procedures, zoals bij de Wet Breyne.

 

Uw advocaten 'Bouwgeschillen'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon