RECHTSDOMEINEN

Huur en pacht

Wij beschikken over een grondige kennis van het huur- en handelshuurrecht en van de landpacht.

Zonder overdrijven durven we zeggen dat we hier tientallen jaren praktijkervaring hebben opgebouwd, en dit zowel als raadsman van de verhuurder, als van de huurder.

Alles begint met een goede huurovereenkomst, en jammer genoeg zien we nog steeds dat mensen hiervoor veel te weinig aandacht hebben.

In de relatie verhuurder-huurder kunnen zich tal van problemen voordoen, zoals huurachterstal, huurschade, opzegging/ontbinding huurovereenkomst, vrijgave huurwaarborg,… Indien u een beroep op ons doet, proberen wij er alles aan te doen om het geschil zo goed mogelijk op te lossen om bijkomende kosten tegen te gaan.

Belangrijk zijn hier zeker ook de woonkwaliteitsnormen die het voorwerp uitmaken van een bijzondere wetgeving, die nog te weinig bekend is.

Handelshuur en landpacht vereisen zeker de bijstand van een raadsman, die een goede kennis heeft van specifieke problemen zoals hernieuwing handelshuur, herziening van de huurprijs, opzegging landpacht, maximum pachtprijzen of prijzijvergoeding,…

 

Uw advocaten 'Huur en Pacht'

Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon