RECHTSDOMEINEN

Erfrecht en vermogensplanning

Nalatenschappen zorgen soms voor grote spanningen tussen erfgenamen. Langdurige procedures zijn geen uitzondering. Goed professioneel advies in een zo vroeg mogelijk stadium kan soms jaren procesvoeren vermijden. Wanneer dit niet lukt, kunnen wij u een heel degelijke ondersteuning bieden, ook bij moeilijke vereffeningen en verdelingen, met delicate problemen van voorafneming, inbreng, inkorting, erfrechtelijke heling, wet op kleine nalatenschappen, uitgesteld loon, continuïteit van familiale ondernemingen, …

Problemen na het overlijden kunnen nochtans het best vermeden worden door op voorhand een goede regeling uit te werken. De wetgever laat nu toe om reeds bij leven erfovereenkomsten af te sluiten, maar ook traditionele instrumenten zoals schenking of testament blijven hun belang zeker behouden. Wij zitten graag met u samen om voor u de meest aangewezen oplossing te zoeken en verder uit te werken.

Ons kantoor beschikt ook over een goede kennis van de fiscale implicaties van vermogensoverdrachten. Dit is een belangrijk aspect dat soms ten onrechte uit het oog wordt verloren, met onplezierige verrassingen tot gevolg.

 

Uw advocaten 'Erfrecht en vermogensplanning'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon