RECHTSDOMEINEN

Cassatie in strafzaken


Het Hof van Cassatie is ons hoogste rechtscollege, waar uitspraken in beroep kunnen worden getoetst op procedurefouten en wetsovertredingen.

Sinds enkele jaren kunnen alleen advocaten die een speciale opleiding hebben gevolgd, strafzaken voor het Hof van Cassatie behandelen.

Iedereen in ons kantoor is houder van het getuigschrift van deze opleiding.

Uw advocaten 'Cassatie in strafzaken'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon