RECHTSDOMEINEN

Aansprakelijkheid en schade

Het begrip aansprakelijkheid is breder dan men zou verwachten en loert overal om de hoek.

Aansprakelijkheid kan voortvloeien uit een overeenkomst, maar kan evengoed buitencontractueel zijn. Wie door zijn fout schade veroorzaakt aan een ander, moet deze vergoeden. U kan niet alleen aangesproken worden voor uw eigen fout, maar bijvoorbeeld ook voor schade die wordt veroorzaakt door uw kinderen, uw dieren, uw dienstbode of uw woning. Bij burenhinder bestaat zelfs foutloze aansprakelijkheid.

De schadelijder en de veroorzaker van de schade hebben uiteraard tegengestelde belangen. Wij kunnen beiden professioneel bijstaan, zowel tijdens onderhandelingen als tijdens gerechtelijke procedures.


Uw advocaten 'Aansprakelijkheid en schade'

Patrick Arnou
Annette Vermout
Maarten Willaert


Ereloon & Pro Deo Meer Info

icoon